Myy tehokkaammin, palvele paremmin

Asiantuntijamme bloggaavat myynnin, ostopäätösten, organisaatiokulttuurin ja asiakastyytyväisyyden aiheista.

Tutustu ratkaisuihimme


 

Kirjoitukset kategoriassa #Johtaminen

Tiedonkulku ja tiedon hyödyntäminen – asiakaslähtöisyyden avaimet

torstai 5. huhtikuuta 2018


Tommi Huuska
CEO, WheelQ

Digitalisaation myötä asiakkaasta on tullut kuningas, ja yritykset selviytyvät vain sopeutumalla uusiin vaatimuksiin. Asiakas on opittava tuntemaan paremmin, ja asiakasarvon merkitys omassa liiketoiminnassa on ymmärrettävä. Koko organisaatio on käännettävä asiakaslähtöiseksi.

Yritykset törmäävät monenlaisiin ongelmiin istuttaessaan asiakaslähtöisyyttä organisaatioonsa. Ehkäpä tärkeimmät asiakaslähtöisen toimintatavan juurruttamisen edellytykset ovat tehokas tiedonkulku ja tiedon hyödyntäminen.

Tietoa on kerättävä reaaliaikaisesti ja jaettava oikeassa muodossa oikeille henkilöille. Myös selkeä palaute ja palkitseminen konkretisoivat jokaiselle muutoksen toivottua etenemistä. Ihannetilanteessa muutoksesta tulee organisaatioon jatkuva prosessi, joka tukee paitsi työntekijöiden motivaatiota ja onnistumista, myös esimiestyötä ja johtamista.

Voit lukea ratkaisumme kokonaisuudessaan artikkelistamme Jalkautuksesta pysyvään muutokseen.

Miksi myyjä ei myy? Osa 3 – Mitä tehdä, kun ostopäätöstä ei vain synny

torstai 15. maaliskuuta 2018


Harri Ikonen
Sales Director, WheelQ

Blogisarjamme käsittelee yhtä myynnin esimiestyön vaikeimmista tilanteista: kun myyjä ei syystä tai toisesta onnistu tehtävässään.

Sarjan aiemmassa osassa käsiteltiin myyjän keinoja parantaa suoritustaan myyntiprosessin loppumetreillä. Joskus käy kuitenkin niin, ettei asiakas saa tehtyä ostopäätöstä, vaikka ratkaisut ja hyödyt on käyty läpi aivan oppikirjan mukaan. Tällöin myyjältä vaaditaan entistä suurempaa aktiivisuutta ja systemaattista myynnin loppuvaiheen arviointia.

Esimiehen rooli on tässä tapauksessa käydä myyjän kanssa läpi päätöspuhelu ja miettiä jo valmiiksi eri skenaarioita, joita puhelussa voi tulla vastaan. Hyvin valmistautunut ja valmennettu myyjä kykenee reagoimaan oikealla tavalla asiakkaan vastauksiin, jolloin myyntiprosessi ja tarjottu ratkaisu pysyvät relevanttina asiakkaalle.

Voit lukea kaikki ratkaisumme kerralla lataamalla artikkelin Miksi myyjä ei myy?

Neljä askelta tehokkaampaan liidiprosessiin

perjantai 23. helmikuuta 2018


Outi Myttynen
Sales Executive & Marketing Specialist, WheelQ

Liidien tuottamisessa määrä ei korvaa laatua. Heikkolaatuisten liidien tulva on varmin tapa tukkia koko myyntiorganisaatio ja tuhlata resursseja. Sen vuoksi olemme ajatelleet liidiprosessin uudella tavalla: laadun ja nopeuden näkökulmasta. Haluamme menetelmän, joka kerää liideistä syvällistä tietoa ja toimii samalla systemaattisesti, jatkuvasti ja nopeasti.

Tässä blogissa aihetta käsitellään ensisijaisesti B2B-myynnin näkökulmasta, mutta moni asia pätee soveltuvin osin myös B2C-myyntiin. Blogasimme aiemmin nykyisiä liidigeneraattoreita vaivaavista ongelmista, jotka tekevät myyntiprosessista tahmean ja aiheuttavat resurssihukkaa. Hankalin pähkinä on saada yhdistettyä generaattorin systemaattinen toiminta, liidien laatu ja nopea reagointi yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Ratkaisumme voit lukea kokonaisuudessaan artikkelistamme Laatua liideihin – Viisi keinoa myynnin tehostamiseksi laatuvetoisella liidiprosessilla.

Tarkistuslista: myynnin laadun systemaattinen kehittäminen

torstai 15. helmikuuta 2018

Harri Ikonen
Sales Director, WheelQ

Myyntiprosessin laadun kehittäminen ei ole helppo homma. Tässä myynnin esimiehet törmäävät monenlaisiin ongelmiin, erityisesti tukeutuessaan perinteisiin laadun parantamisen menetelmiin.

Yleisimpiä ongelmia ovat:
1. Organisaation sisältä tulevasta ohjauksesta puuttuvat selkeät prosessit. Toiminta on myyjien oman aktiivisuuden varassa.
2. Laadun kehittämisen keskusteluissa agenda vaihtelee, ja systemaattinen mittaus ja kehityskohteiden seuranta puuttuvat. Organisaation oppimista ei tapahdu, vaan opitut taidot katoavat henkilövaihdoksissa.
3. Yritysten käytössä olevat valmiit koulutusmateriaalit ovat heikkolaatuisia ja peräisin vaihtelevista lähteistä. Laadun sijaan on panostettu määrään.
4. Ulkopuoliset kouluttajat tarjoavat usein omasta suppeasta näkökulmastaan suunnatun esityksen. Opetetut asiat eivät helposti siirry käytäntöön.

Ongelmat voidaan kuitenkin pitkälti ratkaista, jos myynnin laadun kehittämisessä siirrytään systemaattiseen ja järjestelmälliseen malliin.

Voit lukea kaikki ratkaisumme kerralla artikkelistamme Myynnin laatu – voiko sitä johtaa?

Miksi myyjä ei myy? Osa 2 – Kolme keinoa kaupan klousaamiseksi

perjantai 26. tammikuuta 2018


Harri Ikonen
Sales Director, WheelQ

Blogisarjamme käsittelee yhtä myynnin esimiestyön vaikeimmista tilanteista: kun myyjä ei syystä tai toisesta onnistu tehtävässään. Esimiehen on tällöin puettava ylleen lääkärintakki ja aloitettava diagnoosi perimmäisistä syistä. On kartoitettava osa-alueet, joissa ongelma piilee, ja löydettävä täsmälääkkeet.

Blogisarjan aiemmassa osassa käsiteltiin myynnin esimiehen keinoja vauhdittaa uuden myyjän suoriutumista.

Jos myyjä on päässyt jo hyvään vauhtiin, mutta jostakin syystä lopullinen klousaaminen ei tunnu onnistuvan, täytyy paneutua myyntiprosessin loppuvaiheeseen. Joskus on syytä pilkkoa asiakkaan ongelma pienempiin osiin ja tarjota kohdennetumpia ratkaisuja. Voi myös olla, ettei asiakas ole täysin ymmärtänyt tarjottua ratkaisua, jolloin myyjän on mietittävä tuotteensa vielä kertaalleen asiakkaan näkökulmasta. Myyjän voi myös olla tarpeen ohjata aktiivisesti asiakkaan ostoprosessia.

Voit lukea kaikki ratkaisumme kerralla lataamalla artikkelin Miksi myyjä ei myy?