Maksimoi tekoälyratkaisujen hyödyt ja tehokkuus

1701069853714gk07wvs1-transformed

Tiedon analysoinnin hyödyllisyys ja vaikuttavuus ChatGPT:n kaltaisten isojen kielimallien avulla riippuu suuresti käyttäjän taidoista ja kyvystä hyödyntää työkaluja tehokkaasti. Tämä on keskeistä koska se vaikuttaa suoraan siihen, kuinka hyvin kielimalli tuottaa arvokasta tietoa ja oivalluksia. Seuraavilla tekijöillä vaikutetaan merkittävästi hyödyntämisen monipuolisuuteen

Kysymysten muotoilu: Isot kielimallit reagoivat käyttäjän syötteisiin, joten kysymysten tarkka ja harkittu muotoilu on avainasemassa. Käyttäjän on osattava esittää kysymyksiä selkeästi ja yksityiskohtaisesti, jotta malli ymmärtää, mitä tietoa tai analyysiä käyttäjä hakee. Esim. asiakaskokemuskontekstissa kysymysten oikea muotoilu ja mallin raamittaminen on avainasemassa hyvien tulosten saamiseksi.

Kontekstin ja teknologian rajojen ymmärtäminen: Käyttäjän on tunnettava mallin vahvuudet ja rajoitukset, mukaan lukien sen kyky ymmärtää ja analysoida tietoa. Tämä auttaa määrittelemään realistiset odotukset siitä, mitä malli voi tarjota.

Tiedon tulkinta: Mallin tuottaman tiedon ja analyysien tulkinta vaatii myös käyttäjältä taitoa. Käyttäjän on kyettävä erottamaan olennainen tieto epäolennaisesta ja ymmärrettävä analyysin mahdolliset rajoitukset. Tulosten soveltaminen liiketoiminnassa vaatii erityistä huomiota ja oikeiden näkökulmien löytäminen vaatii panostusta.

Jatkuvat päivitykset ja oppiminen: kielimallien teknologia kehittyy jatkuvasti. Tehokkaat käyttäjät pysyvät ajan tasalla uusista ominaisuuksista ja parannuksista, jotta he voivat hyödyntää mallia mahdollisimman tehokkaasti. Tässä myös osaavat palveluntarjoajat pystyvät auttamaan.

Kokonaisuudessaan, mitä paremmin käyttäjä ymmärtää ja osaa käyttää näitä teknologioita, sitä enemmän ja monipuolisempaa hyötyä käytöstä saa.

Tehdäkö itse vai käyttääkö palveluntarjoajaa?

Oman organisaation osaaminen on tietysti kriittisessä roolissa ja siihen kannattaa panostaa. Koska isojen kielimallien tarjoama teknologia kehittyy vauhdilla ja myös uusia sovelluksia tulee jatkuvasti tarjolle kannattaa osaamisen vahvistamiseksi todennäköisesti hyödyntää myös kyvykkäitä palveluntarjoajia. Erikoistuneet osaajat tekevät teknologian kanssa töitä useiden asiakkaiden kanssa ja pystyvät nopeasti löytämään parhaat sovellustavat. Tällainen yhteistyö ei ole myöskään pois oman organisaation kehittymisestä, päinvastoin se kiihdyttää sitä.

Hyödyntämällä isojen kielimallien käyttämiseen ja soveltamiseen erikoistuneita palveluntarjoajia ja sovelluksia tarjoaa useita hyötyjä:

Asiantuntemus ja erikoistuminen: Erikoistuneet palveluntarjoajat omaavat syvällisen asiantuntemuksen ja kokemuksen isojen kielimallien kaltaisten työkalujen käytössä. Tämä asiantuntemus varmistaa, että yritykset voivat hyödyntää tekoälyä tehokkaasti ja saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset.

Säästöt resursseissa ja ajassa: Sen sijaan, että yritys käyttäisi aikaa ja resursseja sisäisen asiantuntemuksen kehittämiseen, se voi hyödyntää ulkoistettuja palveluita. Tämä mahdollistaa keskittymisen yrityksen ydinliiketoimintaan samalla, kun asiantuntijat hoitavat teknologian käyttöönoton ja hallinnan. Toki tekoälyratkaisut ovat merkittävässä roolissa yrityksen osaamispääoman kertymisessä, joten ydinosaaminen kannattaa rakentaa yrityksen sisälle. Hyvät palveluntarjoajat voivat silti nopeuttaa paljon asioita ja tuoda säästöjä resurssien käytössä.

Räätälöidyt ratkaisut: Erikoistuneet palveluntarjoajat voivat tarjota räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat erityisesti teidän tai toimialanne tarpeisiin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi asiakaskokemustiedon analysointi voidaan suunnitella juuri kyseisen liiketoiminnan erityispiirteitä ja tavoitteita silmällä pitäen. Teknologia on hyödynnettävissä mutta kuten tässäkin kirjoituksessa on käyty läpi, sitä pitää osata hyödyntää optimaalisesti isoimpien hyötyjen saamiseksi.

Käyttöönottoprosessin nopeuttaminen: Ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla yritykset voivat nopeuttaa uuden teknologian käyttöönottoa. Asiantuntijat voivat auttaa ratkaisemaan teknisiä haasteita ja varmistamaan, että järjestelmät toimivat sujuvasti ja tehokkaasti. Oikeanlaisten kumppanien käyttö voi myös nopeuttaa uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja tarjota teille kilpailuetua.

Jatkuva tuki ja päivitykset: Palveluntarjoajat tarjoavat jatkuvaa tukea ja päivittävät säännöllisesti sovelluksiaan. Tämä tarkoittaa, että yritykset pysyvät ajan tasalla uusimmista kehityksistä ja parannuksista, varmistaen, että ne hyödyntävät tekoälyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tiedon syväanalyysi ja oivallukset: Räätälöity erikoisosaaminen auttaa tarjoamaan syvällisempää analyysiä ja oivalluksia asiakaskokemustiedoista. Monipuolisemman lähestymisen johdosta pystytte todennäköisemmin käyttämään informaatiota parantamaan tuotteita, palveluita ja asiakaskokemusta.

Palveluntarjoajien hyödyntäminen ei ole ristiriidassa organisaation osaamispääoman kasvattamisen kanssa (lue lisää blogistamme). Päin vastoin, yhdistämällä oman osaamisen ja liiketoimintanne erityispiirteet osaavan kumppanin kyvykkyyteen saatte todennäköisesti moninkertaistettua hyödyt, lisättyä osaamista ja uuden teknologian tuomat edut teille parhailla tavoilla käyttöön.

Mikäli haluat keskustella asiasta tarkemmin voit myös varata ajan asiantuntijamme kanssa.

IMG_1258 Tommi on yksi WheelQn perustajista ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus asiakaskokemuksen mittaamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta eri rooleissa, mm. analyytikkona, konsulttina, sekä holististen asiakaskokemuksen kokonaisprosessien rakentajana ja käytäntöön viejänä. Tommi on koulutukseltaan psykologi ja hänellä on vahvaa osaamista tiedon keräämisen suunnittelusta, asiakasymmärryksen kasvattamisesta myös laadullisin menetelmin, tiedolla johtamisesta ja hyödyntämisestä sekä ihmisten motivoitumisesta. Tommi on parantumaton optimisti, joka uskoo positiiviseen elämänasenteeseen, jatkuvaan oppimiseen ja innostumisen voimaan.