Teko- vai tukiäly?

1701094200667bqhbd0me-transformed

Isoja kielimalleja, kuten ChatGPT:tä, voidaan hyvin kuvata termillä "tukiäly" (assistive intelligence). Tässä kontekstissa termi kuvaa osuvasti sitä, kuinka nämä teknologiat toimivat yhdessä ihmisen kanssa, tarjoten uudenlaisia apuvälineitä ja tukimuotoja, jotka eivät ole aiemmin olleet mahdollisia. Tukiälyn konseptissa korostuu ihmisen ja koneen välinen yhteistyö, jossa tekoäly ei korvaa ihmistä, vaan täydentää ja vahvistaa ihmisen kykyjä.

Ihmisen ja tukiälyn yhteistyön keskeiset piirteet:

  1. Päätöksenteon tuki: Isojen kielimallien tarjoama tieto ja analyysi auttavat ihmisiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä nopeammin ja tehokkaammin. Esim. tiivistykset isosta tietomassasta auttavat tässä.
  2. Työn tehokkuuden parantaminen: Teknologia automatisoi rutiininomaisia ja aikaa vieviä tehtäviä, mikä vapauttaa ihmisen resursseja monimutkaisempiin ja luovempiin tehtäviin. Rutiininomainen datan analysointi kannattaa jättää koneelle ja keskittyä tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen käytännön toiminnassa.
  3. Syvällisempi tieto ja oivallukset: Kielimallit tarjoavat syvällistä tietoa ja oivalluksia, jotka voivat auttaa ihmisiä ymmärtämään monimutkaisia ilmiöitä ja trendejä. Hiljaiset signaalit myös laadullisesta aineistosta nousevat huomattavasti helpommin esiin. Tämä on yksi keino myös vahvistaa taitoja tämän uuden teknologian hyödyntämisessä sekä organisaation osaamispääomaa.
  4. Henkilökohtainen avustaja: Teknologia toimii henkilökohtaisena avustajana, tarjoten räätälöityä tietoa ja suosituksia. Tämä on hyvä apuväline oman ajattelun sparraamiseen ja eri näkökulmien esille tuomiseen.
  5. Innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen: Tukiäly mahdollistaa uusien, innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen, joita ei välttämättä olisi voitu saavuttaa ilman sitä. Nimenomaan yhteistyö avustavan teknologian ja ihmisen päättelykyvyn ja luovuuden kanssa on tässä avainasemassa.

Tukiäly ei siis pyri korvaamaan ihmistä, vaan pikemminkin tarjoamaan työkaluja, jotka laajentavat ja tehostavat ihmisen kykyjä. Tämä lähestymistapa on erityisen arvokas liiketoiminnassa, missä ihmisen päätöksenteko, luovuus ja strateginen ajattelu ovat korvaamattomia, ja tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia näiden taitojen vahvistamiseen.

Esimerkiksi asiakaskokemustiedon analysoimisessa ”tukiäly”-ratkaisut pystyvät käsittelemään isoja määriä myös laadullista aineistoa, nostamaan esiin liiketoiminnan kannalta olennaisia osa-alueita, tiivistämään tilannekuvan eri näkökulmista helposti, ennustamaan datan perusteella asiakaskäyttäytymistä jne. Teknologia siis toimii hyvänä tukena ihmisille, jotka vastaavat datan analysoimisesta tai asiakaskokemuksen hallinnasta ja parantamisesta. Uudet teknologiat herättävät aina myös perustellusti epäilyksiä ja mm. tietoturvan kanssa pitää olla tarkkana. Nämä kaikki ovat kuitenkin ratkaistavissa olevia asioita ja uudet mahdollisuudet kannattaakin ottaa käyttöön tueksi ja käyttöön mahdollisimman nopeasti. Näin varmistatte, ettette jää jälkeen kilpailijoista ja olette hyvässä asemassa hyötyäksenne tämänkin teknologian tarjoamista uusista mahdollisuuksista.

Mikäli haluat keskustella asiasta tarkemmin voit myös varata ajan asiantuntijamme kanssa.

IMG_1258 Tommi on yksi WheelQn perustajista ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus asiakaskokemuksen mittaamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta eri rooleissa, mm. analyytikkona, konsulttina, sekä holististen asiakaskokemuksen kokonaisprosessien rakentajana ja käytäntöön viejänä. Tommi on koulutukseltaan psykologi ja hänellä on vahvaa osaamista tiedon keräämisen suunnittelusta, asiakasymmärryksen kasvattamisesta myös laadullisin menetelmin, tiedolla johtamisesta ja hyödyntämisestä sekä ihmisten motivoitumisesta. Tommi on parantumaton optimisti, joka uskoo positiiviseen elämänasenteeseen, jatkuvaan oppimiseen ja innostumisen voimaan.