Tekoälypalvelut ja GDPR

1701165015305vsmkygph

Isojen kielimallien, kuten ChatGPT käytön varmistaminen EU:n tietosuoja-asetusten (GDPR) mukaiseksi edellyttää useita tärkeitä toimenpiteitä.

Ensinnäkin on varmistettava, että kaikki henkilötiedot käsitellään GDPR:n mukaisesti, mikä tarkoittaa henkilötietojen käsittelyn oikeutuksen, läpinäkyvyyden, tarkoituksenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamista. Tämä sisältää henkilötietojen keräämisen, säilyttämisen, käytön ja hävittämisen.

Toiseksi, on tärkeää, että käyttöä varten on asianmukaiset sopimukset ja tietosuojakäytännöt paikallaan. Tämä tarkoittaa, että käyttöehdoissa tulee olla selkeästi määritelty, miten ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään, ja käyttäjien tulee antaa suostumuksensa näiden ehtojen mukaisesti. Mikäli kysymys on palaute- tai muun asiakasdatan analysoimisesta nykykäytännöt riittävät, kunhan käsittely tehdään suojatussa ympäristössä.

Kolmanneksi, on huolehdittava siitä, että käyttäjien oikeudet GDPR:n mukaisesti, kuten oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus tietojen siirrettävyyteen, ovat toteutettavissa ChatGPT:n yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että järjestelmän on pystyttävä poistamaan käyttäjien tiedot pyynnöstä ja tarjoamaan tietojen siirto muiden palveluntarjoajien käyttöön.

Neljänneksi, on varmistettava, että henkilötietojen käsittelijät, mukaan lukien alihankkijat ja kolmannet osapuolet, noudattavat GDPR:n vaatimuksia. Tämä vaatii sopimusten ja käytäntöjen tarkistamista ja päivittämistä niin, että ne vastaavat GDPR:n standardeja.

Lisäksi on suositeltavaa toteuttaa säännöllisiä tietosuojan tarkastuksia ja vaikutustenarviointeja varmistamaan, että ChatGPT:n käyttö noudattaa jatkuvasti GDPR:n määräyksiä. Tämä voi sisältää tietosuojakoulutusta henkilökunnalle ja jatkuvaa tietoisuuden ylläpitämistä tietosuojakysymyksistä.

 

Mallit eivät opi datastasi

GPT-mallit, kuten ChatGPT, ovat niin kutsuttuja "pre-trained" malleja, mikä tarkoittaa, että ne on koulutettu suurilla ja monipuolisilla datamäärillä ennen niiden julkaisua. Mallit eivät "opi" tai tallenna tietoa yksittäisistä käyttäjän syötteistä pysyvästi, eli ne eivät muodosta muistia tai tietokantaa käyttäjän toimittamasta datasta. Tämä on tärkeä tietoturvaominaisuus, erityisesti kun käsitellään sensitiivistä tietoa.

 

Huomioitavat tietoturvallisuusasiat:

Tietosuojalainsäädäntö: On varmistettava, että toiminta on sopusoinnussa paikallisen ja kansainvälisen tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n GDPR:n, kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn perustelua, suostumusten hallintaa ja käyttäjien oikeuksien kunnioittamista.

Anonymisointi ja Pseudonymisointi: Ennen kuin henkilötietoja käytetään analyysiin, on suositeltavaa anonymisoida tai pseudonymisoida data. Tämä tarkoittaa henkilöllisyyteen viittaavien tietojen poistamista tai muuttamista siten, että yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa.

Tietoturva-auditoinnit ja riskienhallinta: Säännölliset tietoturvatarkastukset ja riskienhallinta auttavat tunnistamaan mahdollisia tietoturvariskejä ja puutteita.

Käyttöoikeudet ja käyttäjän vastuut: On tärkeää varmistaa, että vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi sensitiiviseen tietoon ja että he ymmärtävät vastuunsa tietojen käsittelijöinä.

IMG_1258 Tommi on yksi WheelQn perustajista ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus asiakaskokemuksen mittaamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta eri rooleissa, mm. analyytikkona, konsulttina, sekä holististen asiakaskokemuksen kokonaisprosessien rakentajana ja käytäntöön viejänä. Tommi on koulutukseltaan psykologi ja hänellä on vahvaa osaamista tiedon keräämisen suunnittelusta, asiakasymmärryksen kasvattamisesta myös laadullisin menetelmin, tiedolla johtamisesta ja hyödyntämisestä sekä ihmisten motivoitumisesta. Tommi on parantumaton optimisti, joka uskoo positiiviseen elämänasenteeseen, jatkuvaan oppimiseen ja innostumisen voimaan.